So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
  • Korea

Tin tức

  • CLEAN BOOTH - PHÒNG SẠCH DI ĐỘNG

    Clean booth (Phòng sạch di động) là một loại phòng sạch. Với bộ lọc quạt (FFU) làm cốt lõi, clean booth có thể đạt đến một cấp độ sạch cao. Đây là sự lựa chọn tốt  và phù hợp để tạo một không gian sạch từ phòng thông thường hoặc một phòng sạch cấp độ thấp.
  • Gọi Ngay: 0981 495 038