So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English
  • Korea

Van gió

Van gió dùng đê điều chỉnh lưu lượng gió trong hệ thống điều hòa thông gió, trên đường cấp gió hoặc trong hệ thống điều hòa. 
Gọi Ngay: 0981 495 038